Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

flaskposten

 • Kommunikationsverktyg

  Forum, e-post, chatt, gemensam tavla, kalender


  Dessa kommunikationsverktyg gör det möjligt för eleverna att kommunicera med läraren och andra kursdeltagare. Kommunikationsregler för frekvens och arbetssätt (netikett) måste fastställas i början av kursen för att främja utbyte och uppnåendet av målen. På så sätt blir sammanhanget gynnsamt för utvecklingen av elevernas självständighet och samarbetsförmåga.


  Den interaktiva kalendern är gemensam för alla WebCT-kurser där studenten är registrerad. Eleverna kan komma åt den från alla sina kurser eller från sin portal. Kalendern kan användas för att visa meddelanden, datum och annan information som är användbar för inlärning (presentation, schema, instruktioner för aktiviteter osv.). Eleven kan också interagera med kalendern. Beroende på de parametrar som designern har ställt in kommer denna information att visas offentligt (för kursgruppen) eller privat (för studentens personliga bruk).

 • WebCT-verktyg i skolan

  Här är ett exempel på hur samma verktyg används i var och en av de fyra kategorierna.


    WebCT-sidor och verktyg som används i inlärningsaktiviteter
  WebCT-sidor och -verktyg gör det möjligt för designern att skapa inlärningsaktiviteter. Dessa är tillgängliga för konstruktören : 
  - Sidor 
  Organisationssidor, innehållsmoduler, enskilda sidor, referenser (URL:er) 
  Organisationssidor gör det möjligt att gruppera verktyg (t.ex. forum, frågesport, kalender osv.) på samma sida. De gör det också möjligt att gruppera verktyg av samma typ (t.ex. gruppering av kommunikationsverktyg (forum, e-post, chatt)).
  Enskilda sidor används för att presentera innehåll. Eleven kan få tillgång till innehållet på sidorna i en modul med hjälp av en interaktiv innehållsförteckning och kan enkelt navigera från en sida till en annan. Det bör noteras att enskilda sidor och digitala dokument först måste utformas med lämplig programvara utanför ENA.
  Referenser (hyperlänkar - URL:er) ger möjlighet att länka till externa webbsidor som är relevanta för kursen.

 • Campuset har ett eget gratis Wi-Fi-nätverk

  Campuset har ett eget gratis Wi-Fi-nätverk

  Eleverna på ECS har utvecklat ett öppet trådlöst Internetnätverk som täcker hela campuset. Syftet med initiativet är att säkerställa uppkoppling för universitetsgemenskapen.

   

  Installera ett Wi-Fi-nätverk som är tillgängligt för alla, även inom väggarna. Detta är ett projekt som en grupp studenter från Southampton har genomfört inom ramen för sin kurs vid School of Electronics and Computer Sciences (ECS). Deras mål: att ge alla invånare vid universitetet tillgång till en höghastighetsinternetanslutning hemifrån, utan kostnad. Projektet, som kallas Southampton Open Wireless Project (SOWN), har byggt upp nödvändig infrastruktur och teknik för att utveckla ett effektivt nätverk som för närvarande täcker områdena Porstwood och Highfield. Täckningen på hemmaplan tillhandahålls genom installation av hot spots som är strategiskt placerade runt om på campus.

   

  Kostnadsfritt och studenternas medverkan

   

  För att upprätta SOWN har studenterna organiserat anslutningsnoder i varje studentbostad. Och även om flera personer delar på bandbredden finns det fortfarande tillräckligt med bandbredd för att andra användare (grannar, vandrare, tillfälliga surfare) ska kunna få tillgång till nätverket. För att göra detta måste användarna gå in på projektets webbplats och registrera sig för ett konto. "Genom att förlita oss på principen om samhällsengagemang har vi lyckats erbjuda Internet till så många elever som möjligt, även på platser där det hittills inte funnits någon täckning", säger Stuart Harland, en av projektmedlemmarna.

   

  Ett testprojekt

   

  Förutom att vara innovativ genom att tillhandahålla en gratis, gemenskapsbaserad anslutning är SOWN också tänkt att vara en möjlighet att testa ny teknik: VOIP och trådlös geolokalisering, IPv6-användning. Studenterna arbetar också med utvecklingen av ljud- och videoströmmar, allt med hjälp av 802.1x Wi-Fi-autentiseringsstandarden. Programmet gör det också möjligt för studenterna att testa hur alla typer av trådlösa apparater fungerar och att tillämpa sina kunskaper på utvecklingen av ny teknik.